Hivatali épület energetikai korszerűsítése Zalakomárban

admin küldte be 2022. 07. 27., sze – 12:54 időpontban

Önkormányzatunk 2021. évben pályázatot nyert el, a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítésére. A Magyar Falu pályázat lehetőséget adott arra, hogy az eddig korszerűtlen 94 db neon világítási rendszert LED technológiára cseréljük, valamint napelem rendszert építsünk ki.

Az önkormányzati Hivatal egy éves áramfogyasztása kb. 17 ezer kWh. Mivel az önkormányzatok kikerültek a rezsicsökkentett egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árszabásból 2022. augusztus 1-el, így kis túlzással a napelem rendszer életmentő. Az eddigi kb. 820 ezer forintos éves áram költség, így kb. 2,35 millió forintra nőtt volna, ha nincs a napelem.

A projekt összköltsége 10,4 millió forint volt, mely tartalmazta a 94 új lámpatestet és felszerelését és a teljes napelem rendszert is. A támogatási intenzitás 100%-os volt.

Tanulóbérlet támogatás

admin küldte be 2022. 07. 12., k – 11:10 időpontban

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).

A kérelmeket 2022. augusztus 22. és 2022. szeptember 5. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2022- ben 114.000 Ft)

A kérelemhez csatolandó igazolások:

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- napban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben.

Útlezárás felújítás miatt

admin küldte be 2022. 07. 08., p – 09:33 időpontban

❗️Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy önkormányzatunk 2022. július 11-én megkezdi a gyógyszertár előtti parkoló felújítását.  👷⚒A munkálatok alatt a parkoló le lesz zárva, autóval megállni a Művelődési Házzal szemközti parkolóban vagy a Művelődési Ház melletti parkolóban lehet.

Köszönjük a megértést és a türelmet.

Szúnyoggyérítés Zalakomárban

admin küldte be 2022. 06. 29., sze – 09:23 időpontban

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2022. július 04. napján, napnyugta utáni órákban.
Pótnapok: 2022. július 05-06. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.