Hősök napja - 2022. május 29.

admin küldte be 2022. 05. 29., v – 08:25 időpontban

„Emlékszobor. Aranyló nevek rajta:
mögöttük izzó, vérpiros csaták,
mögöttük sajgó, megtört életek:
síró gyermekek és síró anyák…

Emlékszobor… ennyi maradt csupán
belőlük, és a tűzből, mely vezette
a milliókat messze golgotákra,
és feszítette millió keresztre.”

Vass Albert

hős

Veszélyben, nehéz helyzetben példamutatóan bátor ember.
Harcban bátorságával, vitézségével kitűnő, halálra is elszánt katona.
(A magyar nyelv értelmező szótára)

A hős szó leggyakoribb jelentése:

olyan férfi vagy nő, aki ....egy népcsoportkultúra rendkívüli, önfeláldozó tettet végrehajtó híres személyisége. Olyan valaki, aki egy átlagos személynél lényegesen kiválóbb jellem vagy rendkívüliek a tulajdonságai, és ezek az adottságok képessé teszik arra, hogy azokat a különleges tetteket véghez tudja vinni (hősies cselekedetek), amelyekről híressé válik. ....A hős általában megfelel az adott kultúrában jónak és nemesnek tekintett dolgok definíciójának. 

(Wikipédia)

2022. május 29. Május utolsó vasárnapja

Hősök vasárnapja – Magyar hősök napja

Május utolsó vasárnapján olyan hősökre emlékezünk, akik történelmünk során a legdrágábbat, életüket adták a haza védelmében.

S mivel történelmünk bővelkedik dicső és gyászos eseményekben, évszázadok alatt hazafiak ezrei áldoztál életüket. Ám hivatalos emléknapjuk nem is olyan rég óta létezik.

A hősi halottak előtti rendszeres és intézményes tisztelgés igénye az első világháború ideje alatt fogalmazódott meg először. A magyarság már a háború első éveiben addig soha nem látott emberáldozatot hozott, ezért sokan vélték úgy, hogy az elesett százezrekre megkülönböztetett módon kell megemlékezni.

A kor mértékadó írója Herczeg Ferenc így foglalta össze a feladatokat: „A  mi nemzedékünk kötelessége, hogy ezt az erkölcsi kincset kimentse a nagy pusztulásból,  hogy teljessé és fényessé tegye és hogy jövő nemzedékek hasznára fordítsa. Első feladatunk, hogy közös nagy harcunk szörnyű szenvedései mellett emlékezetessé tegye népünk előtt annak dicsőségét is. Ne legyen az országban olyan kicsi falu, ahol emlékmű nem őrzi a háború hőseinek hírét”

Így már másfél évvel az első világháború kitörése után – amikor egyre sűrűbben érkeztek haza hősi halálról, eltűnésről szóló értesítések – felmerült a szervezett formában történő tisztelgés.

Először 1915-ben Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot egy olyan törvény elfogadására, mely azt célozta, hogy minden község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök nevét.

E kezdeményezéssel azonosult gróf Tisza István miniszterelnök, akiknek törvény-előterjesztését a Képviselőház az 1917. évi VIII. törvénycikkben emelte törvényerőre, s tette kötelezővé a hősi emlékművek állítását. S bár egy belügyminiszteri rendelet nyomatékosan kifejezésre juttatta, hogy az emlékművek felállítására csak a háború befejezése után kerülhet sor, több helyszínen késedelem nélkül felállították az emlékműveket.

Ám a Monarchia összeomlása és az annak nyomán kialakult zavaros helyzet egy időre háttérbe szorította a folytatást.

Az 1920-as évek derekán Csonka-Magyarországon újabb törvényt hoztak a hősök emlékének megörökítésére. 1924-ben az országgyűlés törvénnyel a Hősök Emlékünnepét a nemzeti ünnepek közé emelte.

A megemlékezések 20 éven át hasonló koreográfia szerint zajlottak: az egyes felekezetek gyász istentiszteletet tartottak, aztán a honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nagy Háborús bajtársi egyesületek és a tanulóifjúság az érdeklődők jelenlétében elhelyezte koszorúit a temetőben a hősi halottak sírjánál és/vagy a hősi emlékműnél.

A második világháború hősi halottai és katonai áldozatainak emlékének megőrzését a belügyminiszter 1942. április 17-én, valamint a honvédelmi miniszter április 25-én kiadott rendelete szolgálta. Ebben elrendelték a nevek bevésését az első világháborús emlékművekbe.

1945. tavaszán még szerény mértékben megtörténtek a megemlékezések, de ekkor már nem volt nemzeti ünnep.

Ezt követően a diktatúra végleg eltörölte.

A Hősök napja évtizedeken át feledésre volt ítélve.

Ezt követően az első megemlékezésre 44 évvel később kerülhetett sor, majd az 1990-es évektől aztán országszerte megtartották a hősök vasárnapi megemlékezéseket, de hivatalosan nem számított  nemzeti ünnepnek.

A 2001. évi LXIII. törvény tette ismét hivatalos állami ünneppé május utolsó vasárnapját. ezúttal, mint a Magyar Hősök Napját. Egyúttal a megemlékezést a két világháború halottain túl kiterjesztette mindazokra, akik valaha akár katonaként, akár civilként a magyar hazáért áldozták életüket.

„Mert aki hű volt, bátor és derék,
S az ősi földért adta életét:
Az mindörökké él a fűben, fában,
Magyar rögökben s magyar napsugárban”
                         (Somogyvári Gyula

 

Világháborús emlékművek Zalakomárban

A község 1934-ben döntötte el, hogy a háborúban elesett hősöknek emlékművet kell emelni, ezért gyűjtést kezdeményeztek – az eredmény lenyűgöző. Sok városban sincs ilyen szép emlékmű. Alkotója Cser Károly szobrász  (1880.12.02., Budapest  -  1965.06.07., Budapest)

Az emlékmű felállításának ideje: 1935.
Az emlékmű másfél méter magas, bástyát formázó, vörös mészkőtömbökből épített talapzaton áll.
Az öntőmester Vignali Raffael kezét dicséri, aki több magyar vonatkozású budapesti szobrot is készített.

Zalakomár

Az emlékmű Komárváros városrész háborúkban elesett lakosainak állít emléket. Az emlékművet Druskóczi Ferenc, kőműves, helyi vállalkozó készítette, és 1991-ben avatták fel. Az obeliszk oldalain lévő táblákon olvashatók az I.0 és II. világháború áldozatainak nevei, valamint a következő feliratok:

"ÚGY SZERETTÜNK VOLNA ÉLNI ÉS TESTVÉRI CSÓKKAL HAZATÉRNI. ÁLLÍTTATTÁK KOMÁRVÁROS EMLÉKEZŐ LAKÓI. 1991"
"KOMÁRVÁROS I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAI"

 

zalakomár szobor

Menetrend változás 2022.06.16-tól

admin küldte be 2022. 05. 17., k – 09:47 időpontban

A Volánbusz Zrt. felhívja az autóbusszal közlekedők figyelmét, hogy az alábbi menetrend módosítások lépnek életbe 2022. június 16-tól.

6405   Nagykanizsa-Galambok-Zalakaros-Balatonmagyaród autóbuszvonalon

  • Zalakomár, vasútállomástól munkaszüneti napokon 17:00 órakor Nagykanizsára induló járat a vasúti csatlakozást alábbiak szerint 6415 számú autóbuszvonalon biztosító járat későbbre kerülése miatt szintén 25 perccel később közlekedik, Nagykanizsára 17:30 órakor érkezik.
  • Zalakaros, autóbusz-állomásról munkaszüneti napokon 6:45 órakor Balatonmagyaródig közlekedő járat 11 perccel később, 6:56 órakor indul, ezzel biztosítva a Nagykanizsáról 6:55 órakor Zalakarosra érkező járatról történő átszállást.
  • Balatonmagyaródról munkaszüneti napokon 7:04 órakor Zalakarosig közlekedő járatszintén 11 perccel később, 7:15 órakor indul, 7:15 órakor indul, és Zalakarosra 7:33 órakor érkezik.

6415 Nagykanizsa-Zalakaros-Zalaszabar-Sármellék/Zalaapáti-Hévíz-Keszthely autóbuszvonalon

  • Zalakaros, autóbusz-állomásról munkanapokon 16:45 órakor Zalakomár, vasútállomásig közlekedő járat a 17:35 órakor Budapestre közlekedő vonatra történőkedvezőbb csatlakozás céljából 25 perccel később, 17:10 órakor indul és Zalakomár, vasútállomásra 17:25 órakor érkezik.
  • Zalakaros, autóbusz-állomásról munkaszüneti napokon 16:45 órakor Zalakomár, vasútállomásig közlekedő járat a 17:35 órakor Budapestre közlekedő vonatra történő kedvezőbb csatlakozás céljából 25 perccel később, 17:10órakor indul és Zalakomár, vasútállomásra 17:25 órakor érkezik.

Közmunkában nő a fűszerpaprika

admin küldte be 2022. 05. 13., p – 08:27 időpontban

Közmunka programunkba idei évben javarészt a kiváló minőségű fűszerpaprika termelésére és feldolgozására fogunk fókuszálni. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi számos zöldség termesztésével felhagyunk. Az utóbbi években csekély igény mutatkozott rá sajnos.

A képen látható növények elérték az ültetéshez szükséges méretet, így a héten el fogjuk kezdeni a szabadföldbe ültetésüket. A mintegy 20 ezer palánta kiültetése leghamarabb május végére készülhet el.

Volánbusz menetrend változás: 2022. április 3.

admin küldte be 2022. 03. 16., sze – 08:54 időpontban

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján az alábbiak szerint módosul a menetrend:

6415 Nagykanizsa-Zalakaros-Zalaszabar-Sármellék/Zalaapáti-Hévíz-Keszthely autóbuszvonalon:

Zalakaros, autóbusz-állomástól naponta 9:15 órakor Zalakomár, vasútállomásig közlekedő járat Zalakarosról 15 perccel korábban, 9:00 órakor indul, Zalakomár vasútállomáshoz 9:27 helyett 9:12 órakor érkezik. A járatot végző autóbusz ezt megelőzően 8:55 órakor érkezik Nagykanizsáról, így a módosítás korábbi tovább utazási lehetőséget biztosít Zalakomár irányába.

Volánbusz levél