Főiskolai ösztöndíj 2021

admin küldte be 2021. 02. 24., sze – 16:01 időpontban

Felhívás főiskolai és egyetemi hallgatók részére pályázat útján elnyerhető ösztöndíj iránt:

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 17. § (6) bekezdésének megfelelően ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj pályázatát.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpontig, de legkésőbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset, stb.) miatti halasztás időszakai.

A pályázók köre:

Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk és családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Az ösztöndíj mértéke és folyósítása:

A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft. Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege. A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig. Az ösztöndíj igénylésének menete:

A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően minden év október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket. A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást. Az aktív félévet minden esetben a félévente csatolandó hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben a felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogviszony létrejöttével már igényelhető.

A beérkezett kérelmeket I. félév vonatkozásában minden év november 15. napjáig, a II. félév vonatkozásában minden év április 15. napjáig bírálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők az alábbi helyről. További információ: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék e-mail: gyamugy@zalakomar.hu

2020 köszöntő

admin küldte be 2020. 12. 23., sze – 09:19 időpontban
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok Önöknek Boldog, békés ünnepeket!

Ez az év nagy kihívás elé állította, mind önkormányzatunkat, mind a lakosságot. A vírushelyzet felülírta eddig megszokott életünket, az önkormányzatban végzett munkánkat, teljesen új helyzeteket, új feladatokat teremtve. Bízom benne, hogy a 2021-es év változást fog hozni és az élet visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Ebben a nehéz évben önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy enyhítse a családosok és idősek terheit. 2020 évben számtalan különböző jogcímen, több, mint 45 millió forinttal segítette Zalakomár lakóit. Ebbe tartozik bele az a közel 15 millió forint is, melyet a hetekben az ünnepekre készülődve juttattunk időseknek és családosoknak. Kívánok Önöknek még egyszer kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Csárdi Tamás polgármester

Tájékoztató - 2020. november 9.

admin küldte be 2020. 11. 09., h – 11:49 időpontban
Tisztelt Lakosság! Magyarország kormánya veszélyhelyzetet és rendkívüli jogrendet hirdetett a koronavírus terjedése miatt. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke mai napon az alábbi intézkedéseket jelentette be, melyek szerdától lépnek életbe: • este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lesz, felmentést csak a munkába menők, a munkából jövők kapnak, illetve rendkívüli esetekben adható ilyen igazolás • minden gyülekezés tilos • az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges • általános rendezvénytilalom lép életbe • családi összejöveteleken, magánrenhdezvényeken legfeljebb 10-en vehetnek részt • a felsőoktatás csak online formában működhet, az egyetemi kollégiumokat bezárják • a középiskolák 8 évfolyamai felett online oktatás lép életbe • a bölcsődék, óvodák és általános iskolák 14 év alattiak számára nyitva maradnak • a kórházi dolgozókat, a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozókat hetente tesztelik • esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi és a polgári szertartásokon a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt • a temetéseken legfeljebb csak 50 ember vehet részt • a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni • az amatőr csapatsport tilos • szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos • a szabadidős létesítményeket, színházakat, múzeumokat, állatkerteket zárva kell tartani • a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem. Településünket érintő intézkedések: Önkormányzatunk a műfüves focipályát bezárja, azt bizonytalan ideig használni TILOS. Tomai Helga védőnő a héten szabadságon van, Csepella Judit védőnő helyettesíti, Zalakomár Petőfi u. 6. szám alatti tanácsadóban szerdán, csütörtökön és pénteken 12 és 15 óra között. A 2020. 11.10-én kedden tervezett tanácsadás meg lesz tartva a Zalakomár, Ady utcai tanácsadóban. Önkormányzatunk idei évben nem tartja meg az idősek napját, mely helyett 2020. december 19-én, szombaton minden 65 év feletti számára házhoz szállít egy meleg ebédet településünkön. Erről részletes tájékoztatást későbbiekben adunk. Dr. Hajdu Gábor háziorvos értesíti a betegeit, hogy rendelése COVID fertőzés miatt a héten elmarad. Helyettesíti Dr. Mihalics Tibor, aki helyben rendel hétfői napon, 13 órától, egyéb időben a Galamboki orvosi rendelőben. A Doktor Úr kérése, hogy csak rendkívül indokolt esetben keressék fel a rendelőt személyesen. Zalakomárban a mai napon jelenleg nincs karanténban lévő lakos és nincs igazolt beteg sem. Kérjük településünk lakosságát, hogy minden esetben szíveskedjenek betartani a kormány által hozott szabályokat. Ez mindannyiunk érdeke. Csárdi Tamás polgármester

Nincs kimutatható COVID-19 a Zalakomári szennyvízben!

admin küldte be 2020. 10. 06., k – 13:21 időpontban

A szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus terjedésének nyomon követése nagyobb közösségekben, akár teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat segítségével a járványhullám megugrása akár a nagyszámú klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt előre jelezhető. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az elmúlt héten mintát vetetett és megvizsgáltatta a Zalakomári Szennyvíztisztitó telepén lévő szennyvizet és a laboratóriumban elvégzett mérések alapján a Covid-19 vírus nem mutatható ki. Ez mindenképpen jó hír, azonban továbbra is nagyon fontos a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! Kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak! Lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, ahol nem lehet ott viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot! Viseljük maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Gyakran és alaposan mossunk kezet! Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

Képviselő-testületi ülés - 2020. szeptember 28. - 17:30 óra

admin küldte be 2020. 09. 23., sze – 10:24 időpontban

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2020. szeptember 28-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés: 1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat) Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző 2.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző 3.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 4.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 6.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető 7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 8.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.