TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKTRŐL

A Zalakomári egészségügyi ellátás fejlesztése

A projekt megkezdése: 2023.10.17.

Zalakomár Község Önkormányzata a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívásra TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00007 számú támogatási kérelmet nyújtott be. „A zalakomári egészségügyi ellátás fejlesztése” című projekt ötletet a Támogató 13,41 millió Ft összegű 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásra jogosnak ítélte. Az európai uniós támogatás segítségével a 8751 Zalakomár, Árpád u. 14. szám alatt működő fogorvosi ellátás és az I. számú háziorvosi praxis fejlesztését hajtja végre az önkormányzat. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Zalakomár Község Önkormányzata a 13,41 millió Ft összegű 100%-os intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásból az I. számú háziorvosi praxis és fogorvosi ellátást befogadó épület energetikai fejlesztését valósítja meg.

A projektből az egész épületben korszerű mennyezeti világítótestekre cserélik az régi, elavult lámpatesteket. Az épület meglévő fűtésrendszere változatlanul marad, de a jelenlegi zárt égésterű, kondenzációs fali gázkazánt egy energiahatékonyabb gázkazánra cserélik. Tehát a felújítás keretei között kazáncsere és világításkorszerűsítés valósul meg.

A Széchenyi Terv Plusz program megvalósuló projekt keretében az önkormányzat egy EKOM típusú szekrényes nagyelszívós-exhausztoros fogászati kompresszort és egy digitális panoráma röntgen és tartozékait is beszerez.

Az energetikai fejlesztés szükségessége és a projektben megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy az egészségügyi szolgálat tekintetében egy korszerűbb épület és eszközpark álljon az egészségügyi alapellátást használók rendelkezésére.

A fejlesztés eredményeként az épület fűtési költsége csökkenni fog, így megvalósulhat a Zalakomár I. háziorvosi és a fogorvosi körzet épületének alacsonyabb költségszinten történő működtetése. Emellett a beszerzendő eszközöknek köszönhetően a fogorvosi ellátás magasabb szintre emelése is megtörténik.

 

A projekt várható befejezése: 2024.09.30.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

Csárdi Tamás polgármester