Beküldő: admin | 2022. 02. 23., sze – 19:06

Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki nem jogosult közgyógyellátásra, és Zalakomár Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel legalább egy éve folyamatosan rendelkezik, és életvitelszerűen is Zalakomár nagyközségben lakik, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége legalább 8.000 forint, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg családban élőknél a 102.600 Ft-ot, egyedül élőknél a 142.500 Ft-ot. A települési gyógyszertámogatást a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség időtartamára, de maximum egy évre lehet megállapítani.

A települési gyógyszertámogatás egy évre jutó összege 20.000 Ft. A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszereket lehet feltüntetni. A kérelmezőt a települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A települési gyógyszertámogatást utólag, a kérelem benyújtása hónapját követő hónap 5-éig kell kifizetni házipénztárból vagy pénzintézeti folyószámlára. A települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A települési gyógyszertámogatás megállapításához a kérelmező, illetve családja jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, a háziorvos és gyógyszertár igazolása a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség összegéről és időtartamáról szükséges.

A kérelmeket 2022. évben is a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról.

További információ: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék e-mail: gyamugy@zalakomar.hu