Beküldő: admin | 2024. 02. 26., h – 18:41

Zalakomár Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása vált szükségessé 2 részterület kapcsán. A módosítás egyeztetési eljárása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti egyszerűsített eljárás szerint történik.

Az egyeztetési eljárás részeként a polgármester a településrendezési eszközök módosítását a záró szakasz kezdeményezése előtt partnerségi egyeztetésre bocsájtja. A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításához készült véleményezési egyeztetési dokumentáció megtekinthető a https://zalakomar.hu/velemeny weboldalon.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§-a, valamint a Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése alapján a partnerek 10 napon belül véleményt adhatnak, melyet személyesen Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, Zalakomár, Tavasz u. 13. szám alatt, elektronikusan az info@zalakomar.hu e-mail címre nyújthatják be.