Energetikai korszerűsítés

Beküldő: admin | 2022. 07. 27., sze – 12:54

Önkormányzatunk 2021. évben pályázatot nyert el, a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítésére. A Magyar Falu pályázat lehetőséget adott arra, hogy az eddig korszerűtlen 94 db neon világítási rendszert LED technológiára cseréljük, valamint napelem rendszert építsünk ki.

Az önkormányzati Hivatal egy éves áramfogyasztása kb. 17 ezer kWh. Mivel az önkormányzatok kikerültek a rezsicsökkentett egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árszabásból 2022. augusztus 1-el, így kis túlzással a napelem rendszer életmentő. Az eddigi kb. 820 ezer forintos éves áram költség, így kb. 2,35 millió forintra nőtt volna, ha nincs a napelem.

A projekt összköltsége 10,4 millió forint volt, mely tartalmazta a 94 új lámpatestet és felszerelését és a teljes napelem rendszert is. A támogatási intenzitás 100%-os volt.

Tanulóbérlet támogatás

Beküldő: admin | 2022. 07. 12., k – 11:10

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).

A kérelmeket 2022. augusztus 22. és 2022. szeptember 5. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2022- ben 114.000 Ft)

A kérelemhez csatolandó igazolások:

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- napban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben.

Magyar Falu Program - Energetikai korszerűsítés pályázaton nyertünk

Beküldő: admin | 2021. 12. 15., sze – 14:25

Önkormányzatunk idei évben pályázatot nyújtott be Magyar Falu Program keretén belül az Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, mely a mai napon kedvező elbírálásban részesült.

A program egy 17kWh napelem rendszert telepítését, valamint az épületben lévő 94 db neon világítótest cseréjét tartalmazza. A projekt teljes költsége, 11.441.887.- forint, mely 100%-ban állami támogatásból, a program keretében kerül megvalósításra. A kivitelezést 2022 első felében tervezi az önkormányzat megvalósítani.