Kedvezményezett neve: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe:Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Szerződött támogatás összege: 7 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30..
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00238

A projekt tartalmának bemutatása: A miniszterelnökség, mint támogató, zalakomár nagyközség önkormányzata által a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott „zalakomár nagyközség önkormányzata asp központhoz való csatlakozása” című, köfop-1.2.1-vekop-16-2016-00238 azonosító számú támogatási kérelmét 7 000 000 ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt 2016.09.30-án kezdődött, uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza. A program fő célja segíteni az ASP rendszerhez való csatlakozást és annak feltételeit megteremteni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez). Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. január 1-jétől csatlakoznia kell a fenti rendszerhez. Az ASP Korm. rendelet értelmében a Kormány az ASP rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti. A szakrendszerek a következők: a) iratkezelő rendszer b) önkormányzati települési portál rendszer (nem kötelező) c) elektronikus ügyintézési portál rendszer (elektronikus űrlap szolgáltatással) d) gazdálkodási rendszer e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer f) önkormányzati adórendszer g) ipar-és kereskedelmi rendszer h) hagyatéki leltár rendszer

Mindezekhez tartozik egy olyan keretrendszer, amely biztosítja az egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-és jogosultságkezelést. Tartozik továbbá hozzá olyan támogató rendszer, amely tartalmazza a napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatokat rögzítő alkalmazásokat.

A projekt keretében megvalósul az ASP Kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése. Kialakításra kerül 12 új munkaállomás (11 db ProComputer Office ASP i5-6400-8 számítógép, 1 db Dell Vostro V3568 notebook és hozzájuk 12 db Reinersct cyberjackRFID basis kártyaolvasó kerül megvásárlásra), 1 db UPS Eaton Ellipse ECO 1600 DIN 1000 W szünetmentes tápegység beszerzése is megtörténik a projekt keretében.

Az ASP szakrendszerek elsajátításához, a programok megismeréséhez önkormányzati dolgozók oktatásokon vesznek részt. A képzések három fő modulból állnak: e-learning oktatás, nagycsoportos szakrendszeri bemutató és képzési tájékoztató, kiscsoportos, géptermi gyakorlati képzések.

Továbbá megtörténik az Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamata. A rendszer bevezetése során elengedhetetlen a megfelelő minőségű és tervszerűen végrehajtott tesztelés, valamint élesítés. A kialakított módszertan és ütemezés szerinti végrehajtás eredményeként az egyes szakrendszerek az elvárásokhoz igazított módon történő használata fokozatosan valósul meg, és ez által az egyes ASP szakrendszerek a Hivatal működési mechanizmusaiba történő implementálása történik meg. A teszteléshez és élesítéshez szükséges adatátadások a meghatározott módszertanhoz igazított módon kerülnek végrehajtásra. Megtörténik a megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migrációja/adatbetöltése az egyes szakrendszerek tekintetében. Az adatmigráció során megtörténik az egyes szakrendszerek központilag meghatározott módszertan szerinti tisztítása, majd betöltése/feltöltése Az elvégzett migráció eredményeként az egyes szakrendszerekben felöltésre/betöltésre kerülnek azok a szakrendszeri adatok, amelyek az ASP rendszer használatának alapjaként tudnak a későbbiekben szolgálni. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása megnevezésű projekttevékenység keretében sor kerül az új Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat elkészítésére, valamint a pénzügyi szabályzatokban a változások átvezetésére. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása is megvalósításra kerül az ASP rendszer szolgáltatással, így az elektronikus ügyintézés kötelezettségeinek megfelelünk 2018. január 1-től. Az ASP rendszer használatának előnyei: - az igénybe vehető rendszerek lefedik az önkormányzati folyamatok legfontosabb részeit - a jogszabályban előírt kötelező feladatok és az analitikus nyilvántartások vezetése - a rendszerek integráltan, egymással kommunikálva és összehangoltan működnek - a jogszabályban meghatározott kötelező adatszolgáltatások előállítása - vezetői döntésekhez információk biztosítása - a rendszerek jogszabálykövető működésének biztosítása - az elkülönült adattárolás és mentés központilag biztosított - az adatokhoz csak a jogosultsággal rendelkező felhasználók férnek hozzá - használata ingyenes - a felhasználóknak folyamatos támogatás ügyfélszolgálaton és hibabejelentő rendszeren keresztül - a rendszerek biztosítják az elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiákat