A Zalakomári Helyi Választási Iroda (HVI)

Cím: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 

Tel: 93/386-017 (zárójelben a mellék) 
HVI Vezetője: Papné Szabó Mónika jegyző (4-es mellék) 
HVI Vezető-helyettese: Tótiván-Hargas Ilona ig. ügyintéző (2-es mellék) 

Legfőbb feladataik a választással kapcsolatosan: 

- a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) megválasztásának előkészítése

- SZSZB-k felkészítésének, eskütételének megszervezése

- választási szállítódobozok összekészítése

- szavazóköri ellátmányok biztosítása

- technikai előkészületek, szavazóhelyiségek kialakítása, szavazófülkék ellenőrzése

- a választási előkészületek helyi informatikai hátterének biztosítása
- a honlapon az információk előkészítése

- névjegyzék elkészítése, továbbvezetése, zárása, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése

- átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmek kezelése

- külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése

- mozgóurnás kérelmek kezelése

- rögzítés a választási rendszerben

- HVB, SZSZB-k megbízott tagjai bejelentésének fogadása

2. Szántó-Perge Flóra (3-as mellék)

Legfőbb feladatai a választással kapcsolatosan:

- a választás technikai hátterének biztosítása

- technikai előkészületek

- szavazóhelyiségek kialakítása

- hirdetmények elhelyezése

- szállítás

- tárgyi eszközök beszerzése

3. Tóth Andrea (9-es mellék)

Legfőbb feladatai a választással kapcsolatosan:

- választással kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesítése (SZSZB-k tiszteletdíjának számfejtése, utalása, szükséges dokumentumok átadása, HVI tagjainak megbízása, megbízási díjának számejtése, utalása, szükséges dokumentumok átadása, választással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése)

Jegyzőkönyvvezetők:

  1. Horváth Csilla

  2. Daróczi Lászlóné

  3. Seláf Lajos

  4. Lérántné Czippán Ágnes

  5. Hajdu Tünde

  6. Baloghné Poór Adrienn

HVI vezető: Papné Szabó Mónika