#felhívás

Változtak a földforgalmi szabályok

admin küldte be 2022. 01. 08., szo – 19:03 időpontban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. január 1-jétől változott a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseinek hatósági jóváhagyási eljárása.

Azon hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződések esetében, amelyeknél helye van az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásának, a feleknek nem a jegyző, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv, azaz a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) felé kell benyújtaniuk a megkötött szerződést.

A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések esetében továbbra is marad az eredeti eljárásrend, vagyis a felek közvetlenül a területileg illetékes jegyzőhöz küldik meg a szerződés közzétételére irányuló kérelmet.

Bővebb tájékoztatást az alábbi honlapon olvashatnak:

https://www.kormanyhivatal.hu/.../2022-januar-1-jetol...

ffv

Házszámozás

admin küldte be 2011. 06. 15., sze – 14:10 időpontban
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2011. június 1-én életbe lépett Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2011. sz. rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről. A rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében "Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége." Ez alapján megkérjük az ingatlanok tulajdonosait, lakóit, hogy az esetlegesen hiányzó házszámokat szíveskedjenek pótolni. A ingatlanok házszámozása most azért is különösen fontos, mert 2011 évben a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást tart.

Felhívás!

admin küldte be 2010. 11. 22., h – 09:37 időpontban
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Dél- Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. tájékoztatása alapján 2010. november 24-én szerdán 8-14 óráig a település egész területén szünetel a vízszolgáltatás!

Képviselő-testületi ülés - 2010.október 12

admin küldte be 2010. 10. 08., p – 11:46 időpontban
képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélyes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2010. október 12.- én (kedd) 17 órakor. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.) Napirend: 1.)Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 2.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület képviselőinek valamint a polgármester eskütétele 3.)A polgármester programjának ismertetése 4.)A polgármester illetményének megállapítása 5.)Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 6.)Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele 7.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület Bizottságainak megválasztása 8.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 9.)Egyéb, aktuális ügyek a.)A képviselői keretről és a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet megtárgyalása Előterjesztő: dr. Weller- Jakus Tamás, jegyző b.)Zalakomári Művelődési Ház vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása- zárt ülés keretében Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

Bursa ösztöndíjpályázat

admin küldte be 2010. 09. 23., cs – 17:49 időpontban
Értesítjük az érdekelteket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A pályázatokat 2010. október 29-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás és formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal em. 10. sz. helyiségében kérhető. A pályázati kiírás és a pályázati űrlap letölthető: Pályázati kiírás ("A" típus) Pályázati kiírás ("B" típus) Ajánlott pályázati ûrlap ("A" típus) Ajánlott pályázati ûrlap ("B" típus) További információk az Oktatási Minisztérium honlapján.

Tankönyvtámogatás igénylése

admin küldte be 2010. 09. 20., h – 09:33 időpontban
Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy tankönyvvásárlási támogatásban részesíti a Zalakomár közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik sajátos nevelési igényű nevelési oktatási intézmény tanulói, középiskolában, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. A tankönyvvásárlási támogatás biztosításához iskolalátogatási bizonyítvány szükséges. A kérelmeket 2010. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú helyiségében.

Képviselő-testületi ülés 2010. április 27. kedd

admin küldte be 2010. 04. 26., h – 11:26 időpontban
képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülése 2010. április 27-én, kedden 17 órakor. Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13. Napirend: 1.) Zalakomár község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 2.) Beszámoló Zalakomár község Önkormányzata adóhatósága 2009. évi feladatainak ellátásáról 3.) Zalakomár község Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 4.) Zalakomár község Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és intézkedési tervére előterjesztés 5.) Zalakomár község Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló rendelettervezet megtárgyalása 6.) Javaslat a helyi állattartási rendelet felülvizsgálatára 7.) Javaslat önkormányzati bérlakások pályázati kiírására 8.) Zalakomár község települési esélyegyenlőségi tervének elkészítésére javaslat 9.) Lakner Lajos iskolaigazgató felmentési ügye (zárt ülés) 10.) Egyéb aktuális ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Szavalóverseny

admin küldte be 2010. 04. 02., p – 07:47 időpontban
Berekfürdő Község Önkormányzata, Csikos Sándor kunkapitny és a Bereki Irodalmi Társaság a hagyományokhoz híven az idei évben is meghirdeti a Nagykun Vers-és Prózamondó Versenyt, melyet idén Nagy Gáspár költő emlékéra, emberi, művészi nagysága előtt tisztelegve rendez meg. A verseny időpontja: 2010. április 24. szombat, 9 órától A verseny helyszíne: Bod László Művelődési Ház A verseny célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék Nagykunság irodalmát. A versenyzőknek a kiírók által megadott listáról egy kötelező művet kell elmondani a Nagykunsághoz kötődő irodalmi alkotásokból, és egy szabadon választottat a magyar irodalomból. Az előadás időtartama nem haladhatja meg a 10 percet... Kötelezően választható: Nagy Gáspár versei és novellái vagy a Nagykunsághoz kötődő irodalmi alkotások, például: Berecz András, Csokonai Vitéz Mihály, Csukás István, Gombos Imre, Győrffy István, Kiss Tamás, Körmendi Lajos, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Szűcs Sándor művei. A verseny az alábbi kategóriákban kerül megrendezésre: I. kategória: Általános iskolai alsó tagozatos tanulók részére II. kategória: Általános iskolai felső tagozatos tanulók részére III. kategória: Középiskolai tanulók részére IV. kategória: Felnőttek részére Jelentkezési határidő: 2010. április 12. hétfő A találkozó fellépőinak előadásait szakmai zsűri kíséri figyelemmel. A találkozó résztvevői emléklapot vehetnek át. A szakmai tanácsadók nyilvános szóbeli kiegészítésekkel segítik a találkozó résztvevőinek további előadói, művészeti tevékenységét, fejlődését. A kimagasló teljesítményt nyújtó előadók jutalomban részesülnek. A verseny programja: 8:30 Regisztráció Helyszín: Bod László Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő út 2. 9:00Elődöntők 13:00 Nagy Gáspár emlékkő avatása - Györfi Lajos, Magyar Örökség Díjas szobrászművész alkotása Helyszín: Berekfürdő, Termál- és Strandfürdő 14:00 Döntő A verseny díszvendégei: Jókai Anna, Kossuth díjas író- és költőnő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja Dr. Görömbei András, az MTA tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, a Nagy Gáspár Alapítvány elnöke Kalász Márton, költő, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke Jelentkezési lapokat a Művelődési Házban lehet kérni!